ข่าวอุตสาหกรรม

ฐานแม่พิมพ์คืออะไร

2022-01-08
ในปัจจุบัน การใช้แม่พิมพ์เกี่ยวข้องกับทุกผลิตภัณฑ์ (เช่น ยานยนต์ อวกาศ สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน การสื่อสารทางไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ) ตราบใดที่ผลิตภัณฑ์จำนวนมากจะถูกผลิตขึ้นจากแม่พิมพ์ และฐานแม่พิมพ์ เป็นส่วนสำคัญของแม่พิมพ์ ปัจจุบันความต้องการความแม่นยำของแบบหล่อจะถูกกำหนดตามระดับและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

ฐานแม่พิมพ์เป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของแม่พิมพ์ ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ที่เข้าคู่กับแผ่นเหล็ก เรียกได้ว่าเป็นโครงกระดูกของราทั้งชุด เนื่องจากความแตกต่างอย่างมากในการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับฐานแม่พิมพ์และแม่พิมพ์ ผู้ผลิตแม่พิมพ์จะเลือกสั่งซื้อฐานแม่พิมพ์จากผู้ผลิตฐานแม่พิมพ์ และใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบในการผลิตของทั้งสองฝ่ายเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม

หลังจากหลายปีของการพัฒนา อุตสาหกรรมการผลิตฐานแม่พิมพ์มีความสมบูรณ์มาก นอกเหนือจากการซื้อฐานแม่พิมพ์แบบกำหนดเองตามความต้องการของแม่พิมพ์แต่ละราย ผู้ผลิตแม่พิมพ์ยังสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ฐานแม่พิมพ์ที่ได้มาตรฐานอีกด้วย ฐานแม่พิมพ์มาตรฐานมีรูปแบบที่หลากหลายและใช้เวลาจัดส่งสั้น แม้กระทั่งการซื้อและใช้งาน ทำให้ผู้ผลิตแม่พิมพ์มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ดังนั้นความนิยมของฐานแม่พิมพ์มาตรฐานจึงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

กล่าวโดยย่อ ฐานแม่พิมพ์มีอุปกรณ์พรีฟอร์ม อุปกรณ์กำหนดตำแหน่ง และอุปกรณ์ดีดออก โดยทั่วไปจะมีการกำหนดค่าเป็นแผง, บอร์ด (เทมเพลตด้านหน้า), บอร์ด B (เทมเพลตด้านหลัง), บอร์ด C (เหล็กสี่เหลี่ยม), แผ่นฐาน, แผงปลอกมือ, แผ่นฐานปลอกมือ, ไกด์โพสต์, พินกลับและอะไหล่อื่น ๆ

报错 笔记